string(44) "verzekeringsrecht-en-aansprakelijkheidsrecht"

Wij geven raad en bijstand aan verzekeringsmaatschappijen, verzekeringsmakelaars, bedrijven, zelfstandigen en particulieren in de verschillende domeinen van het aansprakelijkheidsrecht (burgerlijke en strafrechtelijke aansprakelijkheid), en het verzekeringsrecht, zowel in de precontentieuze fase (adviesverlening, bemiddeling, zoeken naar een minnelijke regeling, enz.) als in de gerechtelijke of arbitrage-procedure.

Verzekeringsrecht

Dankzij ons goed inzicht in het verzekeringsrecht geven wij U efficiënte raad met betrekking tot de onderhandeling en opstelling van verzekeringscontracten, de verdeling van verzekeringsproducten, de relaties met makelaars en vertegenwoordigers, enz.

Wij staan U ook bij in alle kwesties rond verzekeringen, namelijk in verband met de dekking, de uitsluitings- en vervalclausules, de weigering of beperking van de dekking, verzekeringsfraude, dit wat betreft de verscheidene takken van het verzekeringsrecht, onder andere :

 • Aansprakelijkheidsverzekeringen : B.A. bedrijfsrisico’s, productaansprakelijkheid en aansprakelijkheid na levering, beroepsaansprakelijkheid, Alle Bouwplaats Risico, Autoverzekering, familiale verzekering, verzekering bestuurdersaansprakelijkheid, enz.
 • De verzekering van zaken : brand, diefstal, kredietverzekering, kunstwerken, enz.
 • Personenverzekering : levens- en overlijdensverzekering, groepsverzekering, gewaarborgd inkomenverzekering,
 • Ongevallenverzekering,
 • Onkostenverzekering : rechtsbescherming, reisbijstand, enz.
 • Herverzekering, medeverzekering, enz.

Wij voeren op uw verzoek een audit uit van uw lopende verzekeringscontracten.

Aansprakelijkheidsrecht

Wij hebben over de jaren een grote expertise opgebouwd in de verscheidene takken van het aansprakelijkheidsrecht en in de raming en het herstel van de schade die ermee gepaard gaan.

Onze advocaten staan U onder andere bij in de volgende domeinen:

 • De aansprakelijkheid van ondernemingen : schade met betrekking tot de bedrijvigheid, het op de markt brengen en de verkoop van producten en diensten, enz.
 • De aansprakelijkheid in de bouwsector (aannemers, onder-aannemers, architecten, veiligheidscoördinatoren, controleinstellingen, enz. )
 • De aansprakelijkheid van geneesheren en andere dienstverleners in de sector gezondheidszorg (hospitalen, klinieken, tandartsen, kinesisten, enz.)
 • Andere beroepsaansprakelijkheden : vrije beroepen, vastgoedmakelaars, schoolinrichtingen, garagehouders, reisagenten en touroperatoren, organisatoren van evenementen, enz.
 • Arbeidsongevallen
 • Verkeersongevallen of in het privé-leven

Onze bijzondere expertise in schadebegroting , in het bijzonder in de financiële begroting van de onderscheiden componenten van de lichamelijke schade (tijdelijke en permanente schade, economische en morele schade, specifieke schade, kosten, enz.), van de schade ten gevolge van overlijden en tevens van de materiële schade, maakt van ons de geschikte partner om U bij te staan in het vergoedingsproces.

Wenst U te weten in welke aspecten van uw verzekeringsaangelegenheden ons kantoor U kan bijstaan ? Aarzel dan niet en verstuur ons een e-mail gericht aan info@vancutsem.be. Wij zullen zo snel mogelijk met U contact opnemen.