string(24) "ip-it-data-protection-nl"

Ons IP/IT/Data Protection team heeft uitgebreide ervaring met auteursrecht, databanken, handelsmerken, octrooien, informatie-en communicatietechnologieën en bescherming van persoonsgegevens.

We staan onze cliënten bij in het internationale beheer van hun intellectuele eigendomsportefeuilles, met bijzondere aandacht voor advies en bijstand bij het verwerven van merkbescherming over de hele wereld.

Ons team is gespecialiseerd in vragen met betrekking tot :

  • Registratie van handelsmerken (voornamelijk in Europa, USA, China, Canada en Australië), oppositie, beschikbaarheidsonderzoek en merkbewaking
  • Handhaving van intellectuele eigendomsrechten door middel van aanmaningen, schikkingsonderhandelingen en het beheer van rechtszaken
  • Strategische plannen voor de ontwikkeling van IP portefeuilles op wereldwijde schaal
  • Opstellen en onderhandelen van licentieovereenkomsten, NDA’s, dienstverleningsovereenkomsten en algemene voorwaarden
  • Specifieke juridische analyse en advies in verband met wetgeving inzake intellectuele eigendom, IT en gegevensbescherming
  • Bescherming van persoonsgegevens, GDPR-audits, opstellen en beoordelen van gegevensverwerkingsovereenkomsten
  • Dienstverlening als externe Data Protection Officer (functionaris voor gegevensbescherming)
  • IP-gerelateerde belastingoptimalisatie

We staan cliënten van verschillende omvang bij (internationale bedrijven, gevestigde bedrijven, scale-ups en startups) en gevestigd in vele landen (Europa, VS, China), hetzij rechtstreeks, hetzij via onze lokale agenten en advocaten.

Ons team kent de kosten van juridisch advies en de ontwikkeling van een IP-portefeuille en wij overleggen systematisch met onze cliënten om de omvang en de doelstellingen van het project te bepalen, zodat wij het best mogelijke advies kunnen geven met inachtneming van het juridische budget van onze cliënten.

Contactpersonen