string(13) "fiscaal-recht"

Wij adviseren zowel ondernemingen als particulieren als de publieke sector in alle disciplines van de nationale en internationale fiscaliteit.

Wij staan ook in voor het globaal beheer van de relatie met de belastingadministratie, onder meer om onder optimale voorwaarden geschillen op te lossen, gaande van de belastingcontrole tot het administratief of gerechtelijk dispuut. Wij treden regelmatig op als bemiddelaar in fiscale geschillen.

Onze advocaten-fiscalisten houden zich bezig met fiscale vragen in verband met de herstructurering van ondernemingen (fusies en overnames) en met de investeringsstrategie van bedrijven in België.

Met betrekking tot de BTW, realiseren wij audits bij onze klanten, wij staan hen bij in de invoering van optimiseringsmaatregelen en in hun dagelijkse beheer.

Wij beschikken ook over grondige kennis en ervaring in de materies die verband houden met privévermogen. Wij treden op in het kader van de regularisatie van vermogensbestanddelen, van roerende en onroerende successie-, delocalisatie- en structureringsplanning.

Wij staan in, onder andere voor:

  • Het analyseren van de  haalbaarheid en het tot stand brengen van fiscale optimisatie, zowel voor Belgisch cliënteel als voor buitenlandse investeerders
  • De analyse en structurering van overnames van vennootschappen evenals de “due diligence” onderzoeken
  • De analyse en de afweging van de herstructurering van ondernemingen
  • De onderhandeling en opstelling van fiscale akkoorden ( rulings van de fiscale administratie)
  • De ter beschikkingstelling van persoonlijke gegevens, meer bepaald bij onroerende verrichtingen o.a.
  • De behandeling van BTW-vragen, onder meer, in verband met het recht op aftrek, of de toepassing ervan in bepaalde domeinen (vastgoed, internationale verrichtingen…)

Wenst U te vernemen hoe ons kantoor U kan bijstaan in uw fiscale aangelegenheden of in de structurering van uw privévermogen ? Aarzel dan niet en verstuur ons een e-mail gericht aan info@vancutsem.be. Wij zullen zo snel mogelijk met U contact opnemen.