string(24) "bank-en-financieel-recht"

Onze cliënten zijn financiële instellingen en internationale groepen, maar ook KMO’s en zelfstandigen die op ons beroep doen om de juridische aspecten van hun bank- en financiële relaties te beheren en te controleren.

Het bank- en financiewezen is aan onnoemelijk veel verplichtingen onderworpen, en daarom  is het aangewezen beroep te doen op efficiënte, flexibele en proactieve partners.

Wij staan U bij, onder andere in de volgende aangelegenheden :

  • Het beheer van geschillen tussen financiële instelling en client ( inzake consumentenkrediet inbegrepen).
  • Het onderzoek en de uitvoering van zekerheden en andere waarborgen.
  • De raadgeving inzake financieringsaangelegenheden.
  • Het advies in en beheer van geschillen over de verbintenissen en reglementering ten laste van de krediet- en andere financiële instellingen.
  • Adviesverlening inzake het invoeren van financiële en investeringsproducten.

Wenst U te weten in welke aspecten van het bank- en financiëel recht ons kantoor U kan bijstaan ? Aarzel dan niet en verstuur ons een e-mail gericht aan info@vancutsem.be. Wij zullen zo snel mogelijk met U contact opnemen.