string(16) "distributierecht"

Elke handelsrelatie omvat banden tussen fabrikant, distributeur en consument. Deze zijn onderworpen aan regels uit verschillende rechtstakken.

Vandaar de nood aan duidelijke en nauwkeurige afspraken inzake de distributie van uw producten en diensten, in een context die de optimale groei van uw activiteit verzekert.

Deze verschillende aspecten van het recht komen concreet aan bod in onze full service dienstverlening, en staan ons toe de geschikte oplossingen aan te reiken voor uw specifieke behoeften.

Wij kunnen zaken beheren op de Belgische markt, maar ook op internationaal vlak :

Onder andere staan wij in voor :

  • Het analyseren en bijstand verlenen inzake de keuze van een distributiemodel en de totstandbrenging ervan (franchise, concessie, handelsvertegenwoordiging, enz.)
  • De onderhandeling en opstelling van distributieovereenkomsten
  • De organisatie van contractuele verhoudingen en de juridische toetsing ervan
  • Het beheren van geschillen tussen partijen van een distributieovereenkomst
  • Advies verstrekken met betrekking tot alleenverkoop- of selectieve distributieovereenkomsten
  • De analyse en het beheer van de aspecten die ressorteren onder andere rechtstakken die nauw verband houden met het distributierecht, zoals het vastgoedrecht, mededingingsrecht (vertikale akkoorden), intellectuele eigendomsrechten, zekerheden, enz.

Wenst U te weten in welke distributieaangelegenheden ons kantoor U kan bijstaan ? Aarzel dan niet en verstuur ons een e-mail gericht aan info@vancutsem.be. Wij zullen zo snel mogelijk met U contact opnemen.