string(34) "fusies-en-overnames-private-equity"

Inzake fusies, overnames en Private Equity, doen onze cliënten zowel beroep op ons kantoor voor Belgische dossiers als voor grensoverschrijdende transacties die beantwoorden aan de internationale standaarden.

Onze advocaten hebben een ruime ervaring opgebouwd in het uitvoeren van een breed gamma aan verrichtingen in dit rechtsdomein, met name overdrachten van aandelen/activa, overnames van minderheidsparticipaties, Leveraged Buy-Out / Management Buy-Outverrichtingen, joint-ventures enz.

Wij verzekeren een optimale dienstverlening in alle fasen van deze verrichtingen:

  • De precontractuele fase (vertrouwelijkheidscontracten, intentieverklaringen, enz.);
  • De juridische audit;
  • Procedures van verkoop-bij-opbod;
  • De onderhandeling en opstelling van documenten (zoals de overeenkomsten houdende overdracht van aandelen of van activa, aandeelhoudersovereenkomsten, enz.);
  • Het tot stand brengen van mechanismen van participatie en deelname in de resultaten voor bedrijfsleiders (“management incentives”);
  • De “signing” en de “closing” procedures;
  • De “post-closing” te ondernemen stappen.

Wij staan onze Belgische en buitenlandse cliënten (waaronder grote internationale groepen en investeringsfondsen, maar ook privé-investeerders, KMO’s of hun aandeelhouders) bij in diverse sectoren en meer bepaald in de technologische, commerciële, industriële, financiële en consultancy sector.

Wenst u te weten op welke wijze ons kantoor u kan bijstaan in de verwezenlijking van deze verrichtingen, aarzel dan niet en stuur ons een e-mail gericht aan info@vancutsem.be. Wij zullen zo snel mogelijk contact met u opnemen.