string(14) "vermogensrecht"

Het privévermogen staat dikwijls als symbool voor de continuïteit van de familie. Maar het blijft een dynamisch gegeven, dat met de tijd evolueert. Het goed juridisch beheer ervan vergt kennis en ervaring in vele domeinen. Deze kennis en ervaring stellen wij U ter beschikking via een full service dienstverlening.

In België maar eveneens op internationaal vlak geven wij onze cliënten advies over vermogensplanning en – structurering, en over de verschillende aspecten die hierbij moeten in acht genomen worden.

Wij staan U bij, onder andere in:

  • Het bereiken van een optimale vermogensorganisatie
  • De overname en de overdracht van familiebedrijven
  • De organisatie van de “governance” binnen het familiaal bedrijf
  • De oprichting van vermogensvennootschappen, stichtingen, en andere vermogensstructuren
  • De successieplanning door middel van testament, schenkingen, levensverzekeringen, rekening houdend met de familiale bijzonderheden
  • Het opstellen van wettelijke documenten zoals testamenten, schenkingsovereenkomst, levensverzekering, enz
  • De opstelling van huwelijkscontracten en de organisatie van het leven in gemeenschap
  • Echtelijke geschillen
  • Procedures van vereffening en verdeling van huwelijksstelsels en erfenissen
  • Het voorkomen en oplossen van vermogensconflicten

Wenst U te weten op welke wijze ons kantoor U van dienst kan zijn in vermogensaangelegenheden ? Aarzel dan niet en verstuur ons een e-mail gericht aan info@vancutsem.be. Wij zullen zo snel mogelijk met U contact opnemen.

Contactpersonen