string(39) "arbeidsrecht-en-sociaal-zekerheidsrecht"

De sociale reglementering wordt steeds complexer, en in dit kader is het nodig op specialisten beroep te doen voor de onderhandeling en opstelling van de documenten waarop de zowel collectieve als individuele arbeidsverhouding steunt.

Wij staan onder meer in voor :

  • De opstelling van arbeidscontracten, dienstverlenings- en managementcontracten die het best aangepast zijn aan de situatie van onze cliënt.
  • De opstelling van arbeidsreglementen, reglementen internetgebruik, car policies, en van alle bijzondere bedingen zoals opleidingsovereenkomsten, concurrentiebedingen, geheimhoudingsplicht, exclusiviteitsverbintenissen, enz.
  • Adviesverlening inzake alternatieve verloning, variabele loonschema’s of bonusplannen.

Wij staan U ook bij in de preventie en de oplossing van geschillen die opduiken zowel gedurende de arbeidsrelatie als op het einde ervan, zoals :

  • Inzake welzijn op het werk, de preventie van psycho-sociale risico’s zoals geweld en pesterijen op het werk, interne en externe preventiediensten
  • Inzake individueel ontslag, opzegging, collectief ontslag en overdrachten van ondernemingen
  • Inzake de aansprakelijkheid van werknemers en directieleden
  • Inzake sociale inspectie (administratieve prodecures).

Wij geven U raad en staan U bij inzake specifieke arbeidsrechtsrechtelijke vragen bij voorbeeld in verband met de detachering van werknemers, de bescherming van de persoonlijke gegevens en van het privéleven van de werknemers, enz.

Wij bieden onze cliënten tevens proactieve en doordachte raad in de verschillende takken van het  sociale zekerheidsrecht zoals pensioenstelsels, arbeidsongevallen, toegestane nevenactiviteiten, werkloosheid, enz.

In geval van conflicten onderhandelen wij minnelijke oplossingen, en indien nodig, vertegenwoordigen wij onze cliënten voor de rechtbanken in ons land (arbeidsrechtbanken, arbeidshof, o.a.).

Wenst U te weten in welke aspecten van uw sociaalrechtelijke aangelegenheden ons kantoor U kan bijstaan ? Aarzel dan niet en verstuur ons een e-mail gericht aan info@vancutsem.be. Wij zullen zo snel mogelijk met U contact opnemen.